Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (спеціальність 103 Науки про Землю)

Викладач: Чурілова Марія Сергіївна
Рік видання: 2016
Автор: Чурілова М.С.
Спеціалізація:
Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 103 Науки про Землю