Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Викладач: Руденко Олександр Олексійович
Рік видання: 2016
Автор: Руденко О.О.
Спеціалізація:
Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології