Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи комп’ютерних технологій стиску інформації» (6.040201 Математика)

Викладач: Руденко Олександр Олексійович
Рік видання: 2016
Автор: Руденко О.О.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи комп’ютерних технологій стиску інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 Математика