Робоча програма навчальної дисципліни Вступ до спеціальної філології Спеціальність Філологія китайська (бакалавр)

Викладач: Черниш Наталія Олексіївна
Рік видання: 2016
Автор: Черниш Н.О.
Спеціалізація:

6.020303 (УК) Філологія (китайська)

Опис: