Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Яковенко В.О.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:

Перелік питань.Водне середовище разом із його представниками відіграє велику роль у житті людини. Природні та штучні водойми мають багатоцільове призначення – для питного й технічного водопостачання, рибогосподарських і рекреаційних цілей, енергетики, навігації та ін. Щоб раціонально використовувати водні ресурси і зберегти їх біологічне різноманіття, необхідно досконало вивчати закономірності функціонування водних систем, їх мешканців, формування якості води та біопродуктивності, вплив абіотичних та антропогенних факторів на гідроекосистеми. 

[скачано: 5]