Конспект лекцій із курсу Вища математика. Диференціальні рівняння першого порядку.

Викладач:
Рік видання: 2012
Автор: Сясєв А.В.
Спеціалізація:

181 Харчові технології

Опис:

Викладено основні поняття теорії звичайних диференціальних рівнянь пер- шого порядку та методи їх розв’язування. Наведено докладні етапи розв’язання типових задач з додатковим поясненням теоретичних положень. Призначений для студентів усіх спеціальностей ДНУ, які вивчають дисцип- ліну „Вища математика”.

 

ЗАВАНТАЖИТИ