БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РАДІАЦІЇ У НИЗЬКИХ ДОЗАХ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Викладач:
Предмет: Радіобіологія
Рік видання: 2014
Автор: Ананьєва Т.В. Шугуров О.О.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:

Розглянуто питання про фізичну природу і принципи утворення іонізуючих випромінювань, природні та штучні джерела радіації, формування радіаційного навантаження у низьких дозах на тваринні організми, шляхи надходження радіонуклідів у організм і особливості їх біологічної дії, біологічні наслідки і стан здоров’я людини в умовах тривалого впливу малих доз радіації, шляхи запобігання і мінімізації шкідливих впливів хронічного опромінення, радіозахисне харчування.

Для студентів 4-го курсу ДНУ факультету біології, екології та медицини, які вивчають дисципліну «Радіобіологія».

[скачано: 48]