Дискретна математика

Викладач: Гук Наталія Анатоліївна
Рік видання: 2014
Автор: Гук Наталія Анатоліївна
Спеціалізація:
Опис:

У посібнику розглянуто основні відомості з курсу «Дискретна математика», а саме теорія множин і відношень, булеві функції, функціональна повнота систем булевих функцій, які набули широкого теоретичного і практичного застосування. Наведено приклади роботи із структурами даних для зображення множин, відношень, функцій у пам'яті обчислювальних машин та алгоритми для здійснення операцій над ними. Матеріал подано у доступній формі з великою кількістю прикладів, що дозволяє краще засвоювати матеріал. Кожен розділ містить задачі для самостійного розв'язування.

Для студентів першого курсу ДНУ галузі знань «Системний аналіз», «Прикладна математика», «Комп'ютерні науки», «Інформатика», які навчаються за спеціалізаціями «Системний аналіз», «Прикладна математика». «Комп'ютерна інженерія». Матеріалами посібника можуть також послуговуватися аспіранти і фахівці, які застосовують методи дискретної математики для розв'язування практичних задач.

[скачано: 3047]