ПП 3.01 Методика та організація наукових досліджень

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Носенко Е.Л.
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:

Робоча програма «Методика та організація наукових досліджень» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія, спеціальністю 8.03010201 – Психологія.

[скачано: 16]