Конспект лекцій із курсу Математична логіка і теорія алгоритмів

Викладач: Козакова Наталія Леонідівна
Рік видання: 2014
Автор: Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В.
Спеціалізація:

6.040301 Прикладна математика ПМЗ

Опис:

Викладено основні розділи математичної логіки. У логіці висловлень наведено методи побудови виведення. У логіці предикатів розглянуто нормальні форми опису предметної області та метод резолюцій. Теоретичний матеріал проілюстровано численними прикладами. 

[скачано: 404]