Робоча програма Переддипломної практики. Спеціальність Механіка (бакалавр) 2016 Кравець О.В.

Викладач: Кравець Олена Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Кравець Олена Володимирівна
Спеціалізація:

6.040202 Механіка

Опис:
Робоча програма Переддипломної практики. Спеціальність Механіка (бакалавр)