Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Викладач: Скороход Георгій Ісаакович
Рік видання: 2009
Автор: Г.Й.Скороход, В.Д.Ламзюк
Спеціалізація:

6.040301 Прикладна математика ПМЗ

Опис:

Висвітлені основні питання методики викладання фахових дисциплін взагалі й математики зокрема. Зроблений акцент на теорії діяльнісного навчання, проблемному характері навчання, на ставленні до студента як суб’єкта власного навчання. Значна увага приділена методам розвитку творчої особистості в процесі навчання евристичним прийомам розв’язання задач, вмінню логічно та діалектично мислити. Подана велика добірка висловів та методичних рекомендацій видатних педагогів-математиків, філософів, психологів

[скачано: 92]