Синтез, реакції і основи фізико-хімії полімерів

Викладач: Варлан Костянтин Єлисейович
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Варлан К.Є., Чигвінцева О.П.
Спеціалізація:
Опис:


До Методичних вказівок увійшли роботи, що охоплюють основні розділи дисциплін «Хімія високомолекулярних сполук» та «Хімія та фізика високомолекулярних сполук», передбачених стандартами вищої освіти підготовки бакалаврів за спеціальностями 161 – хімічні технології та інженерія і 102 – хімія: синтез полімерів − радикальна полімеризація і співполімеризація, поліконденсація;  реакції полімерів – полімераналогічні перетворення, реакції подовження ланцюга, синтез сітчастих і просторово зшитих полімерних матеріалів, деструкція полімерів; основи фізико-хімії полімерів − дослідження релаксаційних властивостей полімерних тіл та поведінки полімерів у розчинах.

Роботи передбачають закріплення або отримання навичок синтезу і дослідження властивостей олігомерів та полімерів, а також домішок до полімерних матеріалів.

[скачано: 15]