ПОСІБНИК ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ

Викладач: Лисичарова Галина Олександрівна
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Лисичарова Г.О., Ламекіна Г.О.
Спеціалізація:

106 Географія (магістратура)

8.04010406 Географія рекреації та туризму

Опис:

Наведені програми: «Педагогічна практика» (спеціальність 7.070501 – «Географія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст), «Виробнича (асистентська) практика» (спеціальність 8.070501 – «Географія», освітньо- кваліфікаційний рівень – магістр); змістові модулі і рекомендації щодо їх виконання, вимоги до підготовки та проведення різних типів навчально-виховних занять та заходів в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України, зразки оформлення методичних матеріалів педагогічної практики та список рекомендованої літератури. Видання призначене допомогти студентам на практиці опанувати професійно-педагогічні обов’язки вчителя (викладача) географії. Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ, що навчаються за спеціальностями «Географія» і «Рекреаційна географія та туристично-краєзнавча робота».

[скачано: 4]