Практикум із курсу «Гідроекологія»

Викладач: Доценко Лариса Владленівна
Предмет: Гідроекологія
Рік видання: 2014
Автор: Доценко Л.В., Михайлова О.М.
Спеціалізація:

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) ДПЕ

Опис:

Уміщено практичні роботи з курсу «Гідроекологія». Стисло подано відомості: про екологічний стан водних об'єктів за різними показниками; екологічну напруженість і стадії розвитку гідроекосистем; наслідки антропогенного впливу на гідроекосистеми. Наведено завдання, виконання яких дозволить навчитися аналізувати вплив різноманітних чинників на стан гідроекосистем. Для студентів ДНУ, які навчаються за напрямом «Гідрометеорологія» і спеціальністю «Гідрологія». 

[скачано: 15]