Опорний конспект лекцій із зоології

Викладач: Бригадиренко Віктор Васильович
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Бригадиренко В.В.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БЗЕ

Опис:

Мета вивчення курсу зоології – охарактеризувати тваринні організми, їх будову та функції, становлення та еволюцію, з’ясувати відносини у системі – клітина – тканина – орган – організм – популяція – навколишнє середовище.

Завданнями вивчення дисципліни є:
– створення системного підходу щодо розуміння живих організмів на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
– розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у тварин;
– дослідження морфологічних особливостей тварин;
– дослідження екологічних особливостей популяцій тваринних організмів;
– вивчення впливу будови органів і їх систем на пристосування організму до середовища існування;
– формування поглядів на еволюцію тварин, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
– інтеграція відомостей про цикли розвитку вільноіснуючих і паразитичних тварин різних таксономічних груп;
– створення єдиної системи знань про зваємозв’язки між живими організмами. 

[скачано: 133]