Опорний конспект лекцій із ентомології

Викладач: Бригадиренко Віктор Васильович
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Бригадиренко В.В.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БЗЕ

Опис:

Мета вивчення – поглиблення та узагальнення інформації про організацію та будову комах, основні їх біологічні риси, шляхи розвитку та взаємодії іншими компонентами природних екосистем, створення на базі сучасних даних системи комах з урахуванням їх генетичних відносин і філогенії; така система необхідна для пізнання закономірностей загального еволюційного процесу тваринного світу.

Завдання вивчення дисципліни: – створення системного підходу щодо розуміння ентомофауни на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
– розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у комах;
– засвоєння сучасних принципів таксономії та систематики тварин;
– засвоєння комплексного підходу до створення системи організмів;
– вивчення історії комах, їх ролі в екосистемах минулого, більш доскональне пізнання світу комах;
– формування поглядів на еволюцію комах, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
– інтеграція відомостей про цикли розвитку вільноіснуючих і паразитичних комах різних таксономічних груп. 

[скачано: 45]