Робоча програма навчальної дисципліни Прагматичний аспект сучасних варіантів мови, що вивчається як основна іноземна за спеціальністю Філологія (німецька), магістр

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Соколов Д.П.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Опис:

[скачано: 1]