Посібник до вивчення курсу «Історія медицини»

Викладач: Полушкін Павло Микитович
Рік видання: 2016
Автор: П. М. Полушкін
Спеціалізація:

6.120102 Лабораторна діагностика

Опис:
Історія медицини як наука і предмет викладання грає велику роль в системі підготовки майбутнього лікаря, формування прогресивного наукового світоогляду світогляду і соціально-активноі позиціі.
Предпринята спроба ознайомлення студентів з методом історичного дослідження та мислення, бо історизм є универсальним принципом наукового пізнання.
Видання може бути використане для теоретичних, практичних і семінарських занять, а також у процессі самостійної роботи студентів медичних спеціальностей, які вивчають історію медицини.
З метою поточного та заключного контролю наведени 180 варіантів тестових завдань. Кожне завдання передбачає від однієї до кількох правильних відповідей. Питання надані за традиційною формою, де в процесі відповіді необхідне застосувати логічне мислення. Наведени тестові завдання також мають сприяти розвитку творчої думки й здатності швидко орієнтуватися в нових розділах історії медицини, а також уміння оцінювати історичну ситуацію та вміння використовувати історичний метод.

[скачано: 24]