Робоча програма навчальної дисципліни "АРХІВНО-МУЗЕЙНА ПРАКТИКА підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»". 2016. Руднєв М.А.

Викладач: Руднєв Михайло Альбертович
Рік видання: 2016
Автор: Руднєв М.А. 6.020302
Спеціалізація:

6.020302 Історія ІІУ

6.020302 Історія ІРІ

032 Бакалавр "Освітня програма ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"

6.020302 Історія ІІД

Опис:

[скачано: 11]