Робоча програма Переддипломної практики

Викладач: 1111
Рік видання: 2016
Автор: Розробники: Ламзюк В.Д., к.ф.-м.н., доц. Козакова Н.Л. ст. викл.
Спеціалізація:

6.040301 Прикладна математика ПМЗ

6.040301 Прикладна математика ПММ

Опис: