Електронна мікроскопія. (Частина 1) Практикум з курсу

Викладач: Рябцев Сергій Іванович
Рік видання: 2017
Автор: Рябцев С.І.
Спеціалізація:

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Опис:
Подано описи експериментальних задач з курсу “Електронна мікроскопія”, поставлених у практикумі. Наведені необхідні теоретичні відомості, описані методи досліджень, будова й принцип дії приладів, приведені способи розрахунку електронограм, приготування об'єктів для електронографічного та електронно-мікроскопічного дослідження, розглянуто методи аналізу тонною структури, подані інструкції щодо порядку виконання практичних робіт з основних розділів курсу.

[скачано: 2]