Фізичний практикум із курсу «Механіка»

Викладач: Башев Валерій Федорович
Предмет: Механіка
Рік видання: 2017
Автор: Башев В.Ф., Кушнерьов О.І., Рябцев С.І., Куцева Н.О.
Спеціалізація:

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Опис:
Подано описи експериментальних задач з курсу “Механіка”, поставлених у фізичному практикумі. Наведені необхідні теоретичні відомості, описані методи досліджень, будова й принцип дії приладів, подані інструкції щодо порядку виконання лабораторних робіт з основних розділів курсу.

[скачано: 18]