Торгівельне право. Плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи.

Викладач: Марченко Олеся Володимирівна
Рік видання: 2015
Автор: Марченко О.В.
Спеціалізація:

081 Право ЮТД

Опис:

Методичні вказівки містять тематичний план, теми лекцій та практичних занять, індивідуальні та самостійні завдання і методичні вказівки щодо їх виконання, питання до заліку, теми курсових та дипломних робіт, список рекомендованих джерел та літератури.

[скачано: 29]