Робоча програма дисципліни "Алгоритмічні мови та мовні процесори"

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Кузнецов К.А.,доц. каф. МЗ ЕОМ.,к.ф.-м.н.,доцент
Спеціалізація:

6.050103 Програмна інженерія

Опис: