Конституційне право України: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами заочної та вечірньої форм навчання

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Грабильніков А.В.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮЦТ

Опис:

Посібник з курсу "Конституційне право України" містить програму курсу, перелік рекомендованої літератури, теми курсових робіт, питання до заліку та екзамену, критерії оцінювання знань студентів.

[скачано: 5]