Збірник навчально-методичних матеріалів з курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні»

Викладач: Чукаєва Вероніка Олександрівна
Рік видання: 2013
Автор: Чукаєва В.О.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮМП

Опис:

Збірник навчально-методичних матеріалів містить програму та структуру дисципліни, завдання та питання для самостійної роботи, питання до заліку, зразки контрольних робіт за модулями, перелік рекомендованої літератури.

[скачано: 8]