Формування iнститутiв держави і права в США ранньої доби (1607–1775 рр.)

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Калашников В. М., Малишко В. М.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮЦТ

Опис:

У монографії аналізується розвиток інститутів держави і права США колоніальної доби, зокрема інститути загальноколоніальної та регіональної політичної влади, буржуазної приватної власності на землю, плантаційного рабовласництва, колоніальної міліції, кримінального права, судової системи, піратства та контрабанди, які були важливим джерелом розвитку капіталістичного укладу Британської Америки.

[скачано: 46]