Конституційні права, свободи та обов’язки людини й громадянина в Україні

Викладач: Заворотченко Тетяна Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Заворотченко Т.М.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮТД

Опис:

Методичний посібник містить загальні рекомендації до вивчення курсу, перелік рекомендованої літератури, тематичний план, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, теми курсових робіт, питання до заліку.

[скачано: 15]