Виборче право зарубіжних країн. Навчально-методична розробка для студентів. Тести.

Викладач: Бережна Катерина Вікторівна
Рік видання: 2012
Автор: Артеменко Л.В.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮМП

Опис:

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Виборче право зарубіжних країн" складаються з робочої програми та тематичного плану курсу, питань до практичних занять, переліку рекомендованої літератури, завдань для самостійної роботи, тем рефератів та вимог щодо їх оформлення, питань до заліку та зразків тестових завдань.

[скачано: 23]