Посібник з навчальної дисципліни Сім'єзнавство. Частина 1. Змістовий модуль 1. Теорія сім'ї і сімейної політики. Для студентів за спеціальністю "Соціальна робота" (бакалавр)

Викладач: Глазунов Станіслав Васильович
Рік видання: 2017
Автор: Глазунов С.В.
Спеціалізація:

6.130102 Соціальна робота Соціальна робота

Опис:
Уміщено програмні питання змістового модуля 1. Теорія сім’ї і сімейної політики, інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять, перелік питань поточного та семестрового контролю шкалу і критерії оцінювання знань та умінь студентів.

[скачано: 41]