НАСЛІДКИ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ МОМЕНТИ (ПЕРЕВОЛОЧНА 1709 РОКУ) // Нариси воєнно-політичної історії України

Викладач: Слісаренко Олександр Миколайович
Рік видання: 2014
Автор: Слісаренко О.М.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮАК

Опис:

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України, простежено розвиток ідеї державотворення, зокрема внесок у її становлення видатних військових діячів. 

[скачано: 3]