РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 5.5.1в Ціноутворення та цінова політика підприємства Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Викладач: Бикова Вероніка Григорівна
Рік видання: 2016
Автор: Бикова Вероніка Григорівна
Спеціалізація:

6.030504 Економіка підприємства

Опис:
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 5.5.1в Ціноутворення та цінова політика підприємства Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

[скачано: 27]