Практикум з дисципліни “Регіональна економіка”

Викладач: Власенко Марина Олександрівна
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Власенко Марина Олександрівна
Спеціалізація:
Опис:

Методичні вказівки побудовано відповідно до вимог ОПП підготовки бакалаврів за напрямів 6.030504 − Економіка підприємства, 6.030502 – Економічна кібернетика, 6.030506 – Економічна статистика, 6.030507 – Маркетинг, 6.030508 – Фінанси і кредит, 6.030509 – Облік і аудит. У виданні подано: методичні рекомендації з виконання індивідуального завдання; приклади розв’язання задач та довідкові матеріали; індивідуальні завдання за варіантами; питання для контрольних робіт за змістовними модулями; список рекомендованої літератури.

Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю “Економіка підприємства”

[скачано: 40]