Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства

Викладач: Гринько Тетяна Валеріївна
Рік видання: 2014
Автор: Гринько Т.В.
Спеціалізація:

6.030504 Економіка підприємства

Опис:

У методичних рекомендаціях наведено методику виконання самостійної роботи, порядок організації самостійної роботи для опрацювання літератури та вимоги до оформлення

[скачано: 24]