Рекомендації щодо самостійного опрацювання економічної літератури для студентів напряму підготовки 6.03050401, спеціальності 7.03050401, 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) всіх форм навчання

Викладач: Куценко Володимир Йосипович
Предмет:
Рік видання: 2014
Автор: Куценко В.Й.
Спеціалізація:

6.030504 Економіка підприємства

Опис:

У навчально-методичному виданні подано рекомендації щодо визначення сутності економічної літератури, економічних категорій, понять; мети, принципів, методів та правил самостійного опрацювання економічної літератури; структури і змісту наукового твору (реферату, курсової, дипломної роботи, доповіді, тез на семінар, конференцію, статті, роботи на конкурс тощо). 

[скачано: 6]