Формування бізнес-моделі підприємства: Лекційний курс для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Викладач: Кучеренко Сергій Костянтинович
Рік видання: 2013
Автор: Кучеренко С. К.
Спеціалізація:

6.030504 Економіка підприємства

Опис:

Лекційний курс містить виклад матеріалу за темами дисципліни та контрольні питання для перевірки рівня засвоєння курсу. Може використовуватись при самостійному вивченні дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

[скачано: 53]