МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Викладач:
Рік видання: 2015
Автор: Рябик Ганна Євгенівна
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис:

Методичні рекомендації уміщують інформацію щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва». В них наведено методику і порядок організації самостійної роботи,  перелік питань для закріплення матеріалу та опрацювання літератури.

[скачано: 67]