МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Предмет:
Рік видання: 2014
Автор: Скрипник Наталія Євгенівна
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис:

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна діагностика» зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) галузі  0305 Економіка та підприємництво, спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) галузі  0305 Економіка та підприємництво

[скачано: 22]