Програмування (додаткові розділи)

Викладач: Михальчук Ганна Йосипівна
Рік видання: 2014
Автор: Михальчук Ганна Йосипівна
Спеціалізація:

6.040301 Прикладна математика ПМЗ

Опис:
Метою викладання дисципліни є: здобуття студентами навичок створення програм в середовищі візуального програмування Delphi; ознайомлення з методикою проектування прикладних програм; ознайомлення з бібліотекою візуальних компонентів (VCL) Delphi; ознайомлення з архітектурою ЕОМ; засвоєння принципів програмування за допомогою машинно-орієнтованої мови Асемблер; здобуття навичок використання апаратних ресурсів комп’ютера; здобуття практичних навичок розробки програм мовами Turbo (Object) Pascal, Асемблер.

[скачано: 17]