Методичні вказівки з написання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 Менеджмент галузі 0306 Менеджмент і адміністрування заочної форми навчання

Викладач:
Рік видання: 2014
Автор: Хуторськой П.О.
Спеціалізація:
Опис:

[скачано: 9]