Методичні вказівки з написання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 Менеджмент галузі 0306 Менеджмент і адміністрування заочної форми навчання

Викладач: Хуторськой Павло Олександрович
Рік видання: 2014
Автор: Хуторськой П.О.
Спеціалізація:

6.030601 Менеджмент

Опис:

[скачано: 4]