Тестові питання до Теми 1 дисц. «Платіжні системи» (2 семестр)

Викладач: Шевцова Олена Йосипівна
Рік видання: 2014
Автор: Шевцова О.Й.
Спеціалізація:

7.03050802 Банківська справа

Опис:

тестові завдання, представлені в електронній формі, призначені для поточного, модульного та підсумкового контролю рівня знань та практичних навичок студента з дисц. «Платіжні системи» у 2 семестрі

[скачано: 17]