Робоча програма дисципліни "Операційні системи"

Викладач: Кафедра МЗ ЕОМ
Рік видання: 2016
Автор: Білобородько О.І.,доц.каф.МЗ ЕОМ, к.т.н.
Спеціалізація:

6.050103 Програмна інженерія

Опис:
На базі ОКР: молодшого спеціаліста

[скачано: 7]