Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:

Монографія за ред. члена-кор. НАПН України д-ра психол. наук, проф. Носенко Е.Л.

Представлено теоретичне обґрунтування та результати емпіричної перевірки механізмів впливу емоційного інтелекту на успішність при виконанні провідних життєвих завдань особистості (забезпечення власного суб’єктивного благополуччя; підтримування доброзичливих стосунків із оточуючими, самореалізація та самовдосконалення). Визначено типологію успішності життєдіяльності залежно від рівня сформованості емоційного інтелекту. Доведено можливість оцінки емоційного інтелекту у термінах безперервності переживання людиною психічного здоров’я. Поглиблено уявлення про характер впливу різних компонентів емоційного інтелекту на оптимальність функціонуванням людини.

Для фахівців у галузі психології, викладачів, аспірантів, наукових співробітників, студентів спеціальності «Психологія».

[скачано: 71]