Робоча програма дисципліни "Алгоритми і структури даних"

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 0
Автор: Лозовська Л.І.,доц.к.ф.-м.н.,доц., Турчина В.А.,доц.к.ф.-м.н., Шевченко Т.О.,ст.викл
Спеціалізація:

6.040303 Системний аналіз

Опис:

[скачано: 11]