ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Викладач: Байбуз Олег Григорович
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор:
Спеціалізація:

6.040301 Прикладна математика ПМЗ

Опис:

Тези доповідей тематичної наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара за 2015 рік – Д.: ДНУ, 2016. –109с. Тези надруковано в авторської редакції Подані тези доповідей конференції за підсумками науково-дослідної роботи Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара за 2015 рік, присвячені проблемам прикладної математики та комп’ютерних наук. В доповідях розглядалися питання математичного моделювання, теоретичних основ кібернетики, чисельних методів, розробки і використання теоретичних та експериментальних методів досліджень в машинобудуванні; механіки деформівного твердого тіла; прикладних задач міцності конструкцій та розрахунку механічних параметрів технологічних процесів; математичного забезпечення ЕОМ; математичних та програмних засобів обробки та аналізу даних. Для наукових та інженерних працівників, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей. 

[скачано: 210]