Функціонально-стилістичні особливості комунікативних моделей антропоморфічної метафори в публіцистичних текстах І.Я.Франка (1878 – 1907 рр.)

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2003
Автор: Блинова Н. М.
Спеціалізація:
Опис: