Функціональний аспект синекдохи абстрактних лексем у публіцистичних текстах І. Я. Франка

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2009
Автор: Блинова Н. М.
Спеціалізація:
Опис: