Гнів як чинник у людському бутті // (Вісн. Дніпропетр. ун-ту: Філософія. Соціологія. Політологія. - Д.: ДНУ,2012. Том. 20. № 9/2. – С.42-47).

Викладач: Глазунов Станіслав Васильович
Предмет: Сім'єзнавство
Рік видання: 2012
Автор: Глазунов Станіслав Васильович
Спеціалізація:

231 Соціальна робота

Опис:
Розглянуто соціально-філософські підходи до вирішення проблеми запобігання та мінімізації руйнівних наслідків вияву людського гніву в суспільному та приватному житті.

[скачано: 5]