Жебрацтво як соціальне явище в історичному вимірі // Вісн. Дніпропетр. ун-ту: Філософія. Соціологія. Політологія. - Д.: ДНУ,2014. Том. 22. № 9/2. – С.158-164.

Викладач: Глазунов Станіслав Васильович
Рік видання: 2014
Автор: Глазунов Станіслав Васильович
Спеціалізація:

231 Соціальна робота

Опис:
Аналізуються соціальні коріння жебракування, поняття «професійне жебрацтво», зміни ставлення суспільства до жебрацтва в історичному контексті, проблеми подолання цього явища в сучасних умовах.

[скачано: 3]